גנזי קדם שנתון לחקר הגניזה ה תשס"ט

גנזי קדם שנתון לחקר הגניז גנזי קדם שנתון לחקר • הגני • זה ניו תשס"ט העורך ירחמיאל בחח עורך משנה דוד סקליר P M ROJECT V Jtep ץ ך C — T THE FRIEDBERG JENIZAH ועדת המעוכת : חגי בן שמאי ( האוניברסיטה העברית בירושלים , ( מנחם בן ששון ( האוניברסיטה העברית , ( ירחמיאל ברוח ( האוניברסיטה העברית , ( דוד סקליר ( מכון בן צבי ) מועצת מערכת בינלאומית : יעקב אלמן ( אוניברסיטת ישיבה , ( ג'יימז דיאמונד ( אוניברסיטת ווטרלו , ( נחמן דנציג ( בית המדרש לרבנים באמריקה , ( מרק ר ' כהן ( אוניברסיטת פרינסטון , ( מנחם כהנא ( האוניברסיטה העברית , ( שרה סטרומזה ( האוניברסיטה העברית , ( מרדכי ע ' פרידמן ( אוניברסיטת תל אביב , ( סטפן ק ' רייף ( אוניברסיטת קיימברידג ('  אל הספר
מכון בן-צבי