בירורי נוסח, ביאור וייחוס בקטעי קומפוזיציות פייטניות לשמיני עצות מגניזת קהיר

יהושע גרנט הקורפוס רחב ההיקף הנדפס במאמרו של מ' ראנד 'פיוטים לשמיני עצרת פרי עטו של אלעזר בירבי קיליר ' רב עניין הוא , ויש בו משום המחשה נוספת ל'חזיון השפע של פיוטי הגניזה , ' כלשונו של מנחם זולאי . הרבה מאותו השפע עודנו נחבא אל עליהן הבלים של גניזות קהיר ומצפה לצאת לאור . ואכן , התקנתם לפרסום של טקסטים 'חדשים' עודה משימה מרכזית ביותר בחקר שירת הקודש העברית הקדומה , משימה מורכבת ומאתגרת עד מאוד . יש לברך אפוא על עצם פרסומו של הקורפוס הנזכר ולהודות למהדיר על פועלו הרב . עם זאת , יש לציין כי מכמה בחינות ספק אם במסגרת הפרסום הזה זכו האתגרים שמעמיד הקורפוס למענה שלם . להלן אבקש להעיר בקצרה על כמה עניינים בו הטעונים ליבון בשלושה תחומים עיקריים : קביעת הייחוס , בירור הנוסח והצעות הביאור . במסגרת המאמר הנזכר נדפס כאמור סך נכבד של פיוטים , כולם תחת הכותרת 'פרי עטו של אלעזר בירבי קיליר ' . ( 'by El ' azar be-rabbi Qiiiir' ) יצירות קליריות בבירור אכן כלולות בהם , אבל דומה שייחוסן לקלירי של יצירות אחרות הנדפסות לצדן מעורר קשיים בלתי מבוטלים , כמפורט להלן , סעיפים ז , י , טז . אמנם , במסגרת ההדרת ...  אל הספר
מכון בן-צבי