מתי נאמרו ברכות המזון המפויטות ליום הכיפורים?

אבי שמידמן בין קטעי הגניזה הקהירית נתגלו יותר ממאתיים ברכות מזון מפויטות . יצירות פייטניות אלה שימשו נוסחים חלופיים לברכת המזון . כבר בשנת תרצ"ט , עם פרסום שישים ברכות מזון מפויטות בידי א " מ הברמן , התברר שמחברי הפיוטים האלה שאפו לכתוב אותם לכל מועדי השנה , ובין הנוסחים שפרסם נמצאות ברכות מזון מפויטות לסעודות של כל חג וחג . ברם , יום הכיפורים לא נכלל בין חגים אלה , ובהיותו יום צום לא עורר הדבר כל תמיהה . והנה , עם השנים נודע כי אף על מועד זה לא פסחו הפייטנים , וישנן בידינו שלוש ברכות מזון מפויטות העוסקות בענייני יום הכיפורים . נשאלת השאלה : לאיזו סעודה נועדו ברכות מזון מפויטות אלה ? לגבי הראשונה , שפרסם י' רצהבי מתוך כ " י קימברידג ' , T-S Ar . 37 . 89 החידה נפתרת בלא כל קושי : הפיוט מתחיל במילים 'אז בערב יום הכפורים ; ומכאן שהוא נועד לסעודה שלפני הצום . ואולם פחות ברור ייעודן של שתי ברכות המזון המפויטות הנוספות . הן פורסמו בידי ש"מ שניאורסהאן מתוך כ " י הספרייה * ברצוני להודות לפרופ ' שולמית אליצור אשר קראה את המאמר לפני מסירתו והעירה הערות מחכימות . כמו כן , תודתי נתונה למוך וידיך ע...  אל הספר
מכון בן-צבי