קטע גניזה חדש מפירושו לאבות של ר' ישראל ישראלי מטולדו

נסים סבתו במאמר זה מתפרסם קטע גניזה חדש מן הפירוש בערבית יהודית למסכת אבות של ר ' ישראל ישראלי מטולדו . קטע גניזה זה , יחד עם עוד כמה קטעים אנונימיים מן הגניזה , מסר לי בשעתו פרופ' יוסף ינון ( פנטון , ( והם כללו שרידים מפירוש למסכת אבות בערבית יהודית . בתחילה נראה היה שיש לשייך שרידים אלה לפירושו לאבות של ר ' דוד הנגיד השני 1415-1335 ) בערך . ( ואולם לאחר שהעתקתי ותרגמתי חלק גדול מהם , התברר לי ששלושה מכתבי היד שייכים בוודאות לפירוש לאבות של ר ישראל ישראלי . על פירוש זה כתב נחם אילן מחקר יסודי ומקיף על פי שלושה כתבי יד גדולים . השוואה שיטתית ומדוקדקת בין כתבי היד הללו לקטעי הגניזה העלתה כי יש ביניהם זהות כמעט מוחלטת . ברם , לקטע הגניזה העומד במוקד דיוננו לא הייתה מקבילה בכתבי היד שהיו ברשותו של אילן . במאמר זה ברצוני לנסות להוכיח שאף קטע זה שייך לאותו חיבור של ר ' ישראל ישראלי ובכך להוסיף לחיבור חשוב זה חלק שלא היה ידוע עד כה . הקטע כולל דף מן ההקדמה ודף נוסף מן הפירוש לאבות א , א . * מאמר זה מבוסס על עבודת גמר לתואר מוסמך בהדרכתו של הפרופ ' אברהם גרוסמן , שהגשתי לאוניברסיטה העברית בשנ...  אל הספר
מכון בן-צבי