ברכות השחר בגניזת קהיר

דליה מרקס אלפים מעלי הגניזה שנתגלתה בעליית בית הכנסת 'בן עזרא ' בקהיר העתיקה עוסקים בענייני תפילה , ומשתקפת בהם תמונה רבת אנפין על מנהגי תפילה ונוסחיה שלא היו בידינו ולא יכולנו לשער את קיומם לפני גילוי הגניזה וחקירתה . במאמר זה אבקש לבחון את ריטואל ההשכמה כפי שהוא בא לידי ביטוי בטקסטים ליטורגיים מן הגניזה , שקצתם יובאו בו בדפוס לראשונה . כאן אתמקד בעיקר בממדיה הטקסטואליים של חטיבת ההשכמה , ואני מקווה לכתוב מאמר המשך , שיתמקד בצדדים הספרותיים והרעיוניים של חטיבה זו ויעמוד על העלילה שיוצרים רצפי הברכות הנכללים בה . כמצע וכרקע לדיון אפתח בהצגה קצרה של חטיבת ברכות השחר , כפי שנוצרה והתפתחה בספרות חז " ל ובספרות הגאונים . א . חטיבת בוכות ההשכמה ריטואל ההשכמה ביהדות , הכולל חטיבה ליטורגית המכונה 'ברכות השחר ' , מובא לראשונה בתלמוד הבבלי ( ברכות ס ע " ב . ( יש אולי מקום לשער שגם קודם לכן נהגו פרקטיקות ליטורגיות דומות ביחיד או בציבור , אלא שטרם נמצא להן זכר בכתובים . אין באפשרותנו לתאר חטיבה דומה בספרות בית שניי או בספרות התנאים , וקשה להניח שהתנאים הכירו ברכות שנאמרו לפני קריאת שמע של שחרית ....  אל הספר
מכון בן-צבי