קטעים מפירוש רס"ג למגילת איכה

חגי בךשמאי וברונו קייזה מבוא א . פתיחה לפני למעלה משישים שנה פרסם י ' רצהבי את תרגום רס " ג לאיכה , והוא חזר ונדפס בידי הרב יוסף קאפח ז"ל . י כארבעים שנה לאחר מכן פרסם רצהבי קטעים מפירושו של הגאון לאיכה . במחקריו גם עמד על הידיעות הפזורות במקורות שונים על פירושו של הגאון לאיכה . הקטעים המתפרסמים בזה חדשים ברובם הגדול , להוציא סוף הפירוש , שכבר פורסם בידי רצהבי והוא המשכו הישיר של הקטע ב וסיום העניין . * המחקר המוצע בזה נעשה בשותפות בידי שני המחברים . כל אחד מהם תרם על פי דרכו . כאשר נקטנו לשון רבים הכוונה לעבודתנו המשותפת באיתור , זיהוי , פענוח , העתקה , תרגום ועיבוד . תודתנו לאפרים בן פורת שהביא לידיעתנו את קטע הגניזה , T-S Misc . 22 . 227 שהוא התחלה של העתקה נפרדת של מדרש עשר גליות בערבית . כמו כן חייבים אנו תודה לד " ר בנימין אות ' וייט , מנהל היחידה לחקר הגניזה בספריית האוניברסיטה בקימברידג , ' שסייע בידינו בהשגת הדמיה דיגיטלית של קטע הגניזה , שבה יכולנו לקרוא את מה שאי אפשר לקרוא אפילו במקור . אנו מודים לצוות המכון לתצלומי כתבי יד עבריים ולהנהלות של הספרייה הלאומית הרוסית וספריית ...  אל הספר
מכון בן-צבי