תוכן עניינים

חלק עבר דבר המערכת פסקת 'מלכינו אלהינו ' בסוף תפילת שמונה עשרה ובברכת המזון : מקורה , נוסחה ומעמדה אורי ארליך ואבי שמידמן קטעים מפירוש רס " ג למגילת איכה חגי בן שמאי וברונו קייזה 29 דיני שחיטה ובדיקה ביידיש מן הגניזה מרדכי בס 89 ברכות השחר בגניזת קהיר דליה מרקס 109 הערה מפי הרמב " ם על הלכה אחת שברי " ף עזרא שבט ונסים סבתו 163 חלק לועזי פיוטים לשמיני עצרת פרי עטו של אלעזר בירבי קיליר מיכאל רנד * 9 הצלחה , הגנה וחסד : שלושה קטעים מתוך חיבור מאגי המותאם לשימוש אישי אורטל פז סער * 101 חקרי לב בשחר הפילוסופיה היהודית : קטע חדש מתוך החיבור "עשרון מקאלון" של אל מוקמץ שרה סטרומזה * 137  אל הספר
מכון בן-צבי