שרידי שאילתות מרווינה

פנחס רוט לזכרה של מלכי בין הדפים העבריים שנתגלו בארכיון הארכיבישוף של רווינה בשנים האחרונות נמצאים שרידים מטופס קדום של ספר השאילתות לרב אחאי גאון . במחקר הנוכחי אני מבקש להציג שרידים אלה ולהתחקות אחר מקורו וטיבו של הטופס . א- השרהם וטעם ו . תיאור הקטעים הדפים כתובים בכתב האופייני לסיציליה . הם מגלים זיקה לצורת האותיות הצפון אפריקאיות , מחד גיסא , ולמשיכות הקולמוס של סופר אירופאי הכותב בנוצה , מאידך 2 גיסא . צירוף זה של מרכיבים , שהוא ייחודי לסיציליה , מעיד על אופיו הבין תרבותי * יסודו של מאמר זה בעבודה סמינריונית שהגשתי לפרופ' רוברט בהדי בשנת תשס " ג . תודתי נתונה לו על הדרכתו ועידודו . אני אסיר תודה לידידותי מירה בלבת וג'יין קאנארק , אשר קראו את המאמר והעירו הערות חשובות . 1 פרופ' מאורו פתי מסר על גילוי הקטעים לראשונה בשנת , 1991 ומאז תיאר אותם בקצרה מספר פעמים . ראו : M . Perani , 'Frammenti di Manoscritti ebraici medievali negli Archivi di Stato di Imola e Rawsnna ' , LaBibliofilia , 93 , 1 ( 1991 ) , pp . 1 20 ; idem , 'Nuovi Frammenti Ebraici a Ravenna Presso L'archivio Arcivesc...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי