פירוש אנונימי מן הגניזה ליואל א, א-יב וסמלי ארבע מלכויות במקרא

מאירה פוליאק וקארינה שלם א . אופיו הכללי של הפירוש , מוצאו וזמנו המשוערים הפירוש שנשתמר בקטע הגניזה שלפנינו עשוי שני חלקים והחוליה המחברת ביניהם חסרה . חלקו הראשון ( דפים 20 21-א ב ) מכיל פירוש רציף ליואל א , א-יב , במתכונת המבנה המשולש המוכר מפירושי הקראים ומפירושים אנונימיים בגניזה . מבנה זה כולל דיבור המתחיל לפסוק המפורש , תרגום מילולי של הפסוק לערבית יהודית ופירוש בערבית יהודית , ובמקרה דנן הוא פירוש נקודתי בעל גוון היסטורי בעיקרו . חלקו השני ( דפים 22 23-א ב ) מכיל פירוש ערבי מפורט לפסוקים א-ה ( הקטע הפותח את עמוד 22 א * בפתח המאמר אנו מבקשות להודות לפרופסור חגי בן שמא' אשר קרא בקפידה את טיוטת מאמרנו והציע תיקונים בעלי חשיבות לפענוח ולתרגום של הטקסט הערבי היהודי במספר מקומות ( תיקוניו צוינו בהערות למהדורה שלהלן . ( כמו כן נעזרנו בהצעותיו השונות בעריכה ובהעשרה הביבליוגרפית של המאמר והמהדורה . תודתנו אף לפרופסור מרדכי עקיבא פרידמן ולד " ר בועז הוס אשר סייעו בידינו בהארת נקודות ספציפיות ( ראה בהערות להלן . ( ו כתב יד אוקספורד , בודליאנה Heb . d . 56 , ( מספרו בקטלוג של נויבאואר וקאול...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי