'כסירה' = כבשה: עיון במדרשים ובקטע גניזה

פינחס מנדל המדרש לאיכה הנקרא איכה רבתי ידוע לנו בשני נוסחים : הדפוסים , אשר השתלשלו כולם מן הדפוס הראשון , וכתב יד 'רומי , ' שההדיר שלמה בובר . נוסח כתב יד רומי 'הוא כמעט מהדורה תניינא , ' כפי שמעיד עליו בובר . אין ספק ששני הנוסחים משקפים חיבור אחד , שכן כלולים בהם אותם המאמרים בסדר זהה פחות או יותר . ואולם מאמרים רבים מופיעים בניסוח שונה בשתי המהדורות . בדיקה כוללת של עדי הנוסח ששרדו ( כתבי יד וציטטות ) מגלה כי שני הנוסחים של המדרש שייכים לשני ענפים ברורים , אשר התהלכו בשני המרכזים הגדולים של היהודים בימי הביניים : נוסח הדפוס מתועד בעדי נוסח הבאים מספרד ומצפון אפריקה , ואילו נוסח כתב היד של מהדורת בובר מתועד בעדי נוסח מן האזורים של איטליה , צרפת ואשכנז " . רוב עדי הנוסח אינם קודמים למאה הי"א ; ברם , הפילוג בין שני הנוסחים לא נולד על 1 'מדרש חמש מגילות ' נדפס לראשונה בקושטא ( רעי'ד , ( 1 ? 1 ולא באיטליה ( פיזרו [ ל , [ רע"ט , ( כפי שהוכיח מ " ב לרנר , 'הדפוס הראשון של "מדרש חמש מגילות : " עיונים בדרכי פעולתם של המדפיסים העבריים בקושטא ובפיזארו , ' יד להימן : קובץ מחקרים לזכר א " מ הברמ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי