ביקורת על הרמב"ם בחיבור חסידי מן הגניזה

יוסף ינון ( פנטון ) הקדמה אחד התחומים שנתעשרו במידה רבה מגילוי הגניזה הוא הספרות שנוצרה בידי החוג החסידי במצרים בימי הביניים . רוחב היקפה וגיוון סוגיה של יצירה זו לא נודעו קודם לכן . י מחקרי באוצרות הגניזה השמורים בספריות שונות העלו יבול עשיר של כתבים בעלי אופי הגותי , פרשני או מוסרי שחוט הצופיות משוך עליהם , הן מבחינת מושגיהם התאולוגיים הן מבחינת מונחיהם הטכניים . מתוך מאות קטעים שליקטתי באוספי גניזה שונים , כתב היד המתפרסם להלן מתוך אוסף פירקוביץ ' אשר בסנט פטרסבורג הוא דוגמה מעניינת של מגמה זו , הטומנת בחובה מזיגה מאוזנת של מרכיבים צופיים והגותיים . הקטע הנדון מכיל 8 דפים בכתיבה קליגרפית למדי . הוא בלתי שלם בראשו ובסופו , ונראה שהוא חלק של חיבור מקיף יותר שכלל בתוכו , בין היתר , דיון בנושא עשרת הדברות . עד כמה שניתן לראות , אין לחיבור מבנה ברור ואף אין לו קו מוביל או נושא מסוים המוגש לפיתוח . הוא מורכב מפסקאות קטנות - בערבית 'פצל' ( פרק ) - שהן מעין פניות מוסריות לקורא , תוך השתפכויות נפש של המחבר . קצתן מתמקדות בקריאה להתבונן בפסוק מסוים , שלרוב הפרק מסתיים בו . כמה מפניות אלה הן ת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי