עולם הצער והאבל בגניזה - מעברים וגלגולים של סוגות ספרותיות

יוסף יהלום ההתבצרות מאחורי חומות המינוח וגדרות ההפרדה בתחומים שצריך לראותם באופן מפולש קשורים זה לזה ומשתלשלים זה מזה לא תמיד מצדיקה את עצמה . הדבר נוגע גם להבחנה בין הגניזה הספרותית ובין הגניזה הדוקומנטרית , אף שעניין לנו באותם אנשים עצמם , אשר כתבו את מכתביהם האישיים ביותר ויצרו לעתים קרובות גם שירה קונבנציונלית להחריד . יש קושי גם בהפרדה המוחלטת בין הפן הצורני הפורמלי ובין הפן התמטי , שלעתים קרובות אינו זוכה להתייחסות של ממש . כך הוא במיוחד בתחום הקינה האישית , ההספד והתוכחה , שהם גם אישיים כל כך וגם אוניברסליים במובהק ואף נועדו לביצוע ציבורי . עולם הצער והאבל מאפשר לנו אפוא להשקיף על חברת הגניזה בשעות מבחן קריטיות ואף לבחון את ההיערכות המיוחדת שלה על פי הנורמות החברתיות והספרותיות הטיפוסיות לה . נציג כאן מבנים ורעיונות טיפוסיים , ונדגים את הדברים לבסוף באמצעות פרסום ביקורתי ראשון של התוכחה הקדומה 'איום ונורא צום העשור . ' א . סוגי ההספד ותפקיד השפות ארמית הייתה השפה המדוברת במזרח במשך אלף שנים ומעלה , עד שדחקה הערבית את רגליה לקראת סוף האלף הראשון לספירה . עד לאותה שעה היא חיה בדו ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי