'אשר אחד עשה': ששת ימי הבריאה ושישה סדר משנה בברכת מזון מפויטת ליוסף אבן אביתור

יהושע גרנט ואבי שמידמן וחן בתפילה ובבךכת המזון ותלמוד חוק ' אשר אחד עשה ; הקומפוזיציה הפייטנית המוצגת להלן על פי קטע גניזה יחיד , קובעת ברכה לעצמה מכמה וכמה בחינות . יצירה זו , פרי עטו של יוסף אבן אביתור , ברכת מזון מפויטת היא , סוג פייטני שטרם נתברר במחקר כי אבן אביתור יצר במסגרתו . * מאמר זה הוא פרי שיתוף פעולה בין אבי שמידמן , החוקר את ברכות המזון המפויטות מן הגניזה במסגרת עבודת הדוקטורט שלו הנכתבת בהדרכת פרופ ' אפרים חזן מאוניברסיטת בר אילן , לבין יהושע גרנט , שעסק בפיוטי אבן אביתור בעבודת הגמר שלו ( גרנט , חמש עשרה שירות ) וחוקר את עיצובי עלילת הבריאה בפיוט הקדום במסגרת עבודת הדוקטורט שלו , הנכתבת בהדרכת פרופ ' שולמית אליצור מן האוניברסיטה העברית בירושלים . העמדת הטקסט ובירור הנוסח נערכו בידי שמידמן וגרנט בצוותא , כמוהם בליבון עיקרי העניינים המוצגים במאמר ; שמידמן הכין נוסח ראשון של הפירוש לפיוטים וגרנט ערך והשלים אותו ואף התקין את גוף המאמר . הנתונים הנזכרים במאמר ביחס לברכות המזון המפויטות מן הגניזה נמסרים על פי קורפוס של מאתיים וחמש יצירות מסוג זה שקיבץ אבי שמידמן לצורך מחקרו ו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי