'ארצך תפקוד בגשם': קטעי פיוט משבעתות גשם קדומות

שולמית אליצור מבוא השבעתא היא ביסודה פיוט קצר וסימטרי , המביא חטיבת פיוט אחת כנגד כל אחת 1 משבע ברכות העמידה של שבת או חג . שבעתות הטל והגשם , המפייטות את תפילות המוספין בראשון של פסח ובשמיני עצרת , חורגות מכלל זה , והן מורחבות מאוד , כידוע , 2 בברכה השנייה , היא ברכת מחיה המתים . ההרחבות מוקדשות לציון החלפת ההזכרה של הטל והגשם בברכה זו . ואולם בניגוד לכמה קרובות מורחבות אחרות , אשר לקטעי השיר המרחיבים את אחת מחטיבותיהן לא נקבעו סדר ותוכן מכוונים , באים קטעי ההרחבה בשבעתות הטל והגשם שבידינו על פי תכנית קבועה וסדורה . את חטיבת ההרחבות בשבעתות הטל והגשם פותח בדרך כלל פיוט נטילת רשות , ובסופו באים פסוקים אופייניים . לאחריו בא פיוט המכונה 'סדר עולם ' או 'סדר בריית עולם ; ובו מתוארים תולדות העולם תוך קישור מתמיד לעניין הטל או המים . הפיוט הבא מכונה גם הוא 'סדר' או 'סדר פסוקים , ' והוא מפייט סדרה של פסוקים העוסקים בטל ובגשם . * תודתי נתונה למוח פרופ' עזרא פל"שר , לידידי פרופ' ירחמיאל ברודי ולתלמידי מר יהושע גרנט , על הערותיהם למאמר . 1 בחגים הסימטריה איננה מושלמת , שכן החטיבה המוקדשת לברכה ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי