קטעים מהספרות ההרמטית בגניזה

אילה אליהו יותר ממאה שנה חלפו מאז התגלו גניזות קהיר ועדיין עולים מעת לעת גילויים מפתיעים בין דפיהן . ואולי 'מפתיעים ' אינה המילה הנכונה , שכן האופק התרבותי הרחב של בני תקופת הגניזה הקלטית , יהודי אגן הים התיכון במאות הי - ' הי"ג , כבר הוצג במחקרים רבים . היהודים לא זנחו אף אחד מן הנושאים שעמדו במוקד העניין של בני התרבות * ראשיתו של מאמר זה בהרצאה בסמינר של עובדי הפרוייקט לקטלוג קטעים פילוסופיים בגניזה של המרכז לחקר התרבות הערבית היהודית וספרותה במכון בן צבי . הסמינר אורגן בידי שרה סטרומזה ב 23-22 בספטמבר 2004 בבית דניאל שבזכרון יעקב , ונערך בהנחייתם של חגי בן שמאי , מנחם בן ששון , שרה סטרומזה ודוד סקליר . תודתי העמוקה לשרה סטרומזה על עידודה והנחייתה בכתיבת המאמר , ולחגי בן שמאי ולגדליהו סטרומזה על הערותיהם המועילות . תודה גם לקורא האלמוני על תרומתו לשיפור המאמר . לספרים המשמשים תדיר במאמר נקבעו הקיצורים הבאים : סקוט , הומטיקה Hermetica , the - Ancient Greek and Latin Writings which Contain Religious or Philosophic Teachings Ascribed to Hermes Trismegistus , edited with English transla...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי