ול אורן, מיצב ביצים, ‭,1997‬ מיצב מרובע, 1225 ביצים טריות בתבניות קרטון ואטבים צהובים מפלסטיק במםנרת הסדרה ‭10"‬ במוסררה‭,"‬ הבית במוסררה, ירושלים, אוצרת: רחל סוקמן ‭As part of the series "10 in Musrara," The House in Musrara, Jerusalem, curator: Rachel Sukman Yael Oren, Egg Installation, 1997, quadratic installation, trays with 1225 fresh eggs and yellow plastic pegs‬