אוזאוואה טסויוש ‭pu/j , 1‬ צמחי, ‭,2003‬ טכניקה מטורבת, אלתית במלח ועשבי תבלין הביאנלה ה־8 באיסטנבול, "צדק פואטי‭,"‬ מסנד איה סוסיה, 2003 ‭8th International Istanbul Biennial, "Poetic Justice," Aya Sophia, 2003 Courtesy of Mr. Ryutaro Takahashi and Ota Fine Arts Tokyo Osawa Tsuyoshi, Vegetable Weapon, 2003, mixed media, salmon in salt and herb‬