טוני סהר, סרטים מתוך מיצב החל>נ1ת הכחולים, 2003 הביאנלה ה־8 באיסטנבול, 'יצדק פואטי‭,"‬ מסנד איה סופיה, 2003 ‭Aya Sophia, 2003 8th International Istanbul Biennial, "Poetic Justice," Courtesy D'Amelio Terras Gallery, New York installation, 2003 Tony Feher, details from the blue windows‬