ג'ניסר סס"נקמס, ‭3 ,2003 ,Eye Catching‬ מקרנים, 3 מחשבים אישיים הביאנלה ה־8 באיס0נבול, "צדק 0וא0‭2003 ,"י‬ ‭8th International Istanbul Biennial, "Poetic Justice," 2003 Courtesy ACME, Los Angeles and greengrassi, London and the Istanbul Modern Photo: Muammer Yanmaz Jennifer Steinkamp, Eye Catching, 2003, 3 projectors Sanyo PLC-XP46/L 4100 lumen, 3 PC computers‬