ערן שקין, נערי הגבעות, ‭,2008‬ כיפות סרוגות 1אקריל1 תצלום: יגאל 0רדו "משחק השבת‭,"‬ גלריה 39 לאמנות עכש1וית, תל אביב ‭"Sabbath Match," Gallery 39 for Contemporary Art, Tel Aviv Photo: Yigal Pardo Eran Shakine, Naarel Hagva'ot (The Hill Boys), 2008, knit skullcaps and synthetic material‬