קו התפר אמנות על המפה

דליה מרקוביץ ' עמותת "אלמונתדא אלתקדומ " 1 ( החוג המתקדם , ( בהנהלת וג י יה סידאו , מבקשת להשיב את המגזר הערבי בכלל , ואת אזור ואדי עארה בפר , 0 אל מפת המדינה . פרויקט המיפוי הרחב שמפעילה העמותה , מתקיים ברמות שונות : החל ממיפו למעלה מאלף עסקים מקומיים , מקומות נופש ואתרים היססוריים ופרסומם במדריך אינ 0 רנ 0 י משותף , עבור דרך איגום מידע וכלים שימושיים לתושבי האזור , וכלה בפרויקט שיום "חודי , המתקיים ביישוב ג ' דירה מאכר . י במסגרת פרויקט המיפוי המורכב מעניקים התושבים שמות ומספרים לרחובות היישוב . השמות זוכים ל"מהות חומרית " באמצעות אריחי קרמיקה מאוירים , העתידים לשמש כשלט הרחוב החדשים . פעולה אמנותית חברתית זו מתוכננת להתבצע על ידי נשים בנות המקום , והן תקבלנה שכר על אמנותן . הפרויקט הייחודי מבקש להחזיר למרחב הלא ממופה את זהותו , ובתוך כך להיאבק במשמעויות החברתיות והפוליטיות , שגזרה האנונימיות הכפויה . לשי 0 / ( מתן שם ) השפעות מרחיקות לכת על תחושת הביטחון והשייכות , שמעניק הבית הפרטי והקולקטיבי , וכן על מתן שירותים ציבוריים , על ההתפתחות העסקית של היישוב ועל תהליכים דמוקרטים מקומיים ...  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21