הלה סוני נבוק, ניירת, ‭0) 2007‬רט) ‭Hilla Toony Navok, Paperwork, 2007 (detail)‬ הלה טוני נבוק, ניירת, ‭,2007‬ דפי נייר, מדף פלסטיק, מאחוזות ספרים ‭Hilla Toony Navok, Paperwork, 2007, sheets of paper, plastic shelf, bookends‬