ניא בר אמוץ, כטרולי/ם ‭,2005 ,1‬ יציקת שרף אקרילי וכד. גלריה 00רה רינק, דיסלדורף, גרמניה ‭Guy Bar Amotz, Petroleum 1, 2005, cast acrylic resin, vase. Petra Rinck Calerie, Dusseldorf, Germany‬