מרב הדר, הקרב, נובמבר ‭,2005‬ מיצג משך. התחנה המרכזית החדשה, תל אביב, במסגרת אירוע "אוהבים אממת" ‭The New Central Bus Station, Tel Aviv, as part of "Loving Art — Opening of the Tel Aviv-Jaffa Gallery and Museum Season" Meirav Hadar, The Battle, November 2005, durational performance‬