לוםיאנה קסלון, ארץ ישראל שלי יסר, ונם ‭\0‬רחח, ‭,2008‬ וידיאו. "שישים‭,"‬ הגדה השמאלית, אוצר: יונתן מש‭\>‬ל ‭Luciana Kap\un,My Landof Israel is Beautiful and Blooming, 2008, video. "Sixty," Hagada Hasmalit (Left Bank) Club, curator: Yonatan H. Mishal‬