(למסה‭:(‬ עדן בננ‭,Touch Piece, 2006 ,1‬ הקרנת וידיאו ‭1/‬ל בניין, ‭3:00‬ דקות, לוס, אוצרת: גילית פישר ‭on a building, 3:00 min loop, curator: Gilit Fisher (bottom): Eden Bannet, Touch P/ece, 2006, video projection‬