(למעלה‭:(‬ שריף ואכד, ‭,2007 , 1nyy \p\n‬ אקריליק על בד ‭(top): Sharif Waked, Self-Portrait, 2007, acrylic on canvas‬ (משמאל‭:(‬ חיים מאור, ללא כותרת, ‭,1975-76‬ תצלום שרוור־לבן ‭(left): Haim Maor, Untitled, 1975-76, b/w photograph‬