בית ראובן | תל אביב

ררר ביאליק , 14 תל אביב Rubin Museum 14 Bialik St ., Tel Aviv http : // www . rubinmuseum . org . il / | N 1 " גוך בתל אביב" אוצרות : כרמלה רובין , עדנה ארדה , שירה נ 0 תלי כתיתה : 23 בדצמבר 2008 "Van Gogh in Tel Aviv " Curators : Carmela Rubin , Edna Erde , Shira Naftali Opening : 23 December 2008  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21