(למנוה‭:(‬ רות 1 אגסי, ללא כותרת, ‭,2005‬ הדפסת כסף על נייד צילום ‭(bottom): Ruth Agassi, Untitled, 2005, silver print‬