הגלריה לאמנות במרכז ההנצחה | קרית טבעון

קרית סבעון ררך המגדל , קרית כובעון The Art Gallery , Memorial Center , Kiryat Twion Hamigdal St ., Kiryat Tivon http : // www . tivon-lib . co . il / 980 / , non'N " אירופה 1 / : ? ל 0 נטזיה אירופית באמנות ישראלית עכשווית" אוצרת : טלי כהן גרבוז פתיחה : 1 בנובמבר 2008 "EUROPE , EUROPE ? : The Europe Fantasy in Contemporary Israeli Art " Curator : Taly Cohen Garbuz Opening : 1 November 2008  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21