יעל ברתנא, התשלילים החסרים של אוסף חרנסלד, ‭,2008‬ תצלומי שחור־לבן ‭Sonnenfeld Collection, 2008, b/w photographs Yael Bartana, The Missing Negatives of the‬