ר/ג/ אידלמן, גיבורי הישרדות, 2008 ‭|1 |1N'T1n , "Be(com)ing Dutch"‬ אבה, א"נדהובן, הולנד, אוצרים: צ'ארלס אש ואבני כ'לםציר ‭Photo: Pery van Duijnhoven curators: Charles Esche & Annie Fletcher "Be(com)ing Dutch," Van Abbemuseum, Eindhoven, The Netherlands, Ronen Eidelman, Heroes of Survival, 2008‬