קרן שסילשר, אוהד אלימלך, מוטנטים ופורמלי‭,2008 ,/‬ חלקי בובות וצעצועים מסלםסיק, מודבקים ומושרורים מוזיאון בית שטורמן, עין רורוד, אוצר: יובל קדר ‭Beit Sturman Museum, Ein Harod, curator: Yuval Kedar Keren Shpilsher, Ohad Elimeiech, Mutants and Formalin, 2008, glued and blackened plastic toy and doll parts‬