גל וינשס"ן, מראה מקום, ‭9) PVC ,2007‬רס) ‭Gal Weinstein, Site-Seeing, 2007, PVC (detail)‬