טבע, גרסת האמן

שלו , כחלל תצוגה לאמנות , בנוכחות סינתטית ( לחומרים סינתס"ם נלווה תמיד חשש לרעילות ) של טבע מלאכותי . מבחינות אחרות , מנקודת המבס של המביכה ל"צוגים מדעיים עבודת החלון כאן מצטברת כשכבה נוספת בתל העבודות צ תאמי ודוגמאות של שברים - שתיהן משנת , 2006 עבודות אשר עש שימוש ישיר בדיאגרמות או בגרפים של תופעות 0 בע ( הצונאמ 1 בחופי תאילנד , למשל , או רעידות אדמה . ( וישנה גם הנוכחות ( הנדירה יחסית אצל וינשס"ן ) של הדמות האנושית : בצדו השמאלי העליון של מראה מקום ממוקמות דמויות ננסיות של ילד וילדה . הדמויות לקוחות מתמרור אזהרה , ולפיכך הן סכמטיות ככל שניתן להיות , ובכל זאת מעוררות אי שקס : זהירות - ילדים חוצים ... השבלוניות של הדימוי ( וינשס"ן משתמש כרגיל , בדימוי קיים ) מעצימה את המלאכותיות של חתך הנוף השחור מנכיחה את קיומם האינס 0 רומנ 0 לי של הילדים כקנה מידה ותו לא . בה בעת , גודלן הזעיר של הדמויות וההתניה של נסיבות סכנה כמע 0 מצליחים לייצר בהלה : השניים מחזיקים יד ביד , צועדים החוצה . הסכנות שמזמן כביש עירוני , מצסרפות לאסוציאציות של לא פחות מציורי הנוף של קספר דוד פרידריך , עם דמויות האדם הק...  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21