בותינה אבו מלחם, ללא כותרת, ‭,1999‬ נוכניקה מעורבת ‭Buthina Abu Milhem, Untitled, 1999, mixed media‬