חלל הגלריה שמאל: דקלה נביע‭,1‬ צמידים והיביםקום סיני, ‭,2007‬ צמידי פלסטיק, חוסי נילון וקשירה אמצע: דקלה גביש, ללא כותרת, ‭,2005‬ בגדים משומשים, קיפול ותפירה ‭middle: Dikla Gavish, Untitled, 2005, used clothes, folding and sewing plastic bracelets, nylon threads and knotting left: Dikla Gavish, Bracelets and Chinese Hibiscus, 2007, Exhibition view‬ תצלום חלל: רונית שני