מורג ‭,2005 ,Will you be mysugar daddy? ,ipmn‬ תצלום עצמי ‭Morag Rubanenko, Will you be my sugar daddy?, 2005, self-photograph‬