צין שאושיונג, רחוב - אנה, 0רח, ‭,2004‬ הד0םת צבע ‭Chen Shaoxiong, Street- lena, Paris, 2004, C-print‬