גיאנג שיאוגאנג, קשר דם: המשפחה הגדולה, מסי ‭,1995 ,3‬ שמן על בד ‭Zhang Xiaogang, Bloodline: The Big Family, No. 3, 1995, oil on canvas‬