ציון

דדון " , ציון : טרילוגיה קולנוטית " פתח תקוה לאמ 1 ות : דרורית גור אריה 26 בינואר 2008 ז ' וזף אשר בו , בכרוניקה של עמי המזרח הקדומים , העם היהודי במדיום אלה אינו מאוזכר כלל . גם אם אין בנמצא יצירות שייצגו וציון המפואר של העם היהודי , אין הדבר מצדיק היעדר מן הכרוניקה בבגדים התקופה . מוזיאון הלובר מייצג , עבור דדון , ערך מוסכם לממסד אותה המספר את סיפור התרבות והאמנות המערבית המנכסת את במוזיאון המזרח בתקופת הקולוניאליזם . זו התקופה שבה הובאו יצירות . מן המזרח למרכזים , כגון מוזיאון ההרמיטאז ' ברוסיה , מוזיאון הלובר , בצרפת והמוזיאון הבריטי באנגליה . מוזיאון הלובר אשר , לדברי ממוקם גאוגרפית בדיוק בין שני המרכזים האחרים , משך אותו , את סוגיית הדיאלוג בין המערב והמזרח כיום על בסיס היעדר קל לזהות את תפקירו של מוזיאון הלובר , בהקשר לאמנות . כמוסד בעל כוח , אך נשאלת השאלה : מהו תפקידו כשהוא משובץ קולנוע ? מוזיאון הלובר שימש כאתר לסרטים מספר . האחרון - והמסחרי מכולם היה שובר הקופות , צופן דה ו י נ צ ' י ( רון . ( 2006 הידוע בהם לאוהבי הקולנוע ולמבקריו הוא חבורה ( ז י אן לוק גודאר , . ( 1 964 בס...  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21