מיכאיל גרובמן, שמים אחרונים, ‭,2007‬ שמן ג\ל ו1ץ ‭Michail Grobman, Last Skies, 2007, oil on wood‬