מיכאיל גרובמן, דב מעל תעיר, ‭,1963‬ טוש עלמע00ה ‭Michail Grobman, Fish over Town, 1963, marker on envelope‬