מיכאיל גרובמן,מלךינחש, ‭iwo ,1963‬ צביוני על מע00ה ‭Michail Grobman, Kingsnake, 1963, marker on envelope‬