אדל אבדסמד‭2007 ,Axe On,‬ מיצב, סכניקה מעורבת ‭mixed media installation Axe On, 2007 Adel Abdessemed‬