קומיקס

בכפולה הבאה י n , בפרברים מס 0 ר דימויים מתוך ו \ בודות קומיקס / ספרות נרפית עכשוויות . רובן פורסמו 71 / כה תחת הל"בל . TUMORCOMICS עבודות נוספות ניתן לראות באתרי האינ 0 רננ : 1 www . fastmusic . co . il / tumorjndex . html www . high-fiber . com / tumor-comics " קומיקס הוא אחד הז'אנרים עם הכי הרבה פוטנציאל בלתי ממומש כהלכה שאני מכיר . "  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21