נ'ף חי,האזרח‭1996,‬ (צולם נתטוונת דתןונ7נטה x ע י ‭yn '‬ קוצמן) ‭Documenta X) (Photographed by Miki Kratsman in Jeff Wall,The Citizen, 1996‬