ז: היחס מן הסוג השלישי אדם ללא אופק

" אני חושב שאנחנו חייבים להשתדל להיות יותר כנים . - וגם יותר ברורים . - יותר כנים ויותר ברורים , מה שאינו תמיד עולה בקנה אחד . ובינתיים , ננסה לומר , מבין היחסים , את אלה שהניסיון והתביעה האנושיים אפשרו לנו להבחין בקיומם בין בני האדם . אנחנו יכולים , למשל , להגדיר , באופן שרירותי או לא שרירותי , שלוש מערכות יחסים . בראשונה שולט חוק הזהה . האדם שואף לאחדות , הוא מוצא את הפירוד . הוא חייב להתאמץ כדי להפוך את האחר , בין שמדובר בדבר או באדם , לזהה : התואם , הזיהוי , בעזרת התיווך . כלומר , המאבק והעמל בהיסטוריה - אלה הדרכים שבאמצעותן הוא רוצה לצמצם את הכל לזהה , אבל גם להעניק לזהה את המלאות של הכל , שהוא ייעודו הסופי . במקרה זה , האחדות עוברת דרך הכל , כשם שהאמת היא תנועת המכלול , חיוב המכלול כאמת היחידה . - היחס מן הסוג השני הוא , כמדומני , זה : האחדות תמיד נדרשת , אבל היא מתקבלת מיד . לעומת היחס הדיאלקטי שבו האני הסובייקט מתחלק בעצמו או מחלק את האחר וקובע אותו כאמצעי ומגשים את עצמו בתוכו ( באופן כזה שיוכל לצמצם את האחר לאמה של הסובייקט , ( ביחס החדש הזה , האחר לחלוטין והאני מתאחדים באופן ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד