ה: הכרת הלא־מוכר

" מה זה פילוסוף ? - אולי זו שאלה שאבד עליה הכלח . אבל , אציע לך תשובה מודרנית . פעם נהגו לומר : זה אדם שמתפלא ; והיום אומר , במילותיו של ז'ורז' בטאיי : זה מישהו שמפחד . - רבים הם הפילוסופים , אפוא , למעט סוקרטס ואלן MAlaini שהתפרסמו כלוחמים אמיצים וששתו , הראשון לפחות , אבל גם השני מדי פעם , את כוס התרעלה מבלי לרעוד . אבל , יתכן כי הפחד הפילוסופי הוא בעל אופי יותר אצילי . - בשום אופן לא . הפחד , בין שהוא מוג לב או אמיץ , מתרועע [ frayei עם האיום , ! l ' effrayant ] והאיום הוא מה שמוציא אותנו מן השלווה , מן החופש ומן הידידות . עם האימה , אנחנו יוצאים , אפוא , מעצמנו ומגורשים מעצמנו . אנחנו חווים , בצורת האיום , את מה שהוא לגמרי מחוץ לעצמנו ושונה מעצמנו : החוץ עצמו . - אם כן , הפחד הוולגרי הוא הפחד הפילוסופי , בכך שהוא מאפשר לנו לקיים יחס מסוים עם הלא מוכר , ומעניק לנו ידיעה על מה שחומק מן ההכרה . פחד . חרדה . ואנחנו מתקרבים לפילוסופיות שאינן לא מוכרות . יש , בכל זאת , בחוויה זו תנועה שפוגעת , כאילו חזיתית , בפילוסופיה . איש הפחד , במרחב הפחד שלו , שותף ומתאחד עם מה שמפחיד אותו . הוא אינ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד