ג: לדבר, אין פירושו לראות

" הייתי רוצה לדעת מה אתה מחפש . - זה גם מה שאני הייתי רוצה לדעת . - האם אי הידיעה הזאת אינה פזיזה ? - חוששני שיש בה מן היהירות . אנחנו תמיד נוטים להאמין שמה שאנחנו מחפשים מיועד לנו ביחס יותר אינטימי , יותר חשוב מהידיעה . הידיעה מוחקת את מי שיודע . הלהט חסר הפניות , הצניעות , אי הנראות , זה מה שאנחנו עלולים לאבד אם לא נסתפק בידיעה . - אבל אנחנו גם נאבד את הוודאות , את הביטחון הגא . מאחורי פרצופו הלא אישי והכביכול מחוק של המדען בוערת הלהבה האיומה של המדע המוחלט . - יתכן . ואולם , להבה זו בוערת בכל מקום שעיניים קיימות . אני רואה אותה אפילו בעיניים נטולות המבט של הפסלים . אין די באי ודאות כדי להפוך את ניסיונותיהם של בני האדם לצנועים יותר . אני מודה שאי הידיעה שבה מדובר כאן היא מסוג מיוחד . יש מי שמחפש על מנת למצוא , גם אם הוא יודע שקרוב לוודאי הוא ימצא משהו שונה ממה שהוא מחפש . יש מי שמחפש בלי לדעת מה . - אני נזכר שהפועל למצוא [ trouver ] אינו מורה , במובנו הראשוני , על מציאה . כלומר , על תוצאה מעשית או מדעית . למצוא פירושו לסובב , Itourner ] להקיף , ללכת סחור סחור . למצוא שיר Itrouver un...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד